Користење на ознаката Датум на INPUT во HTML 5

Датумот INPUT ознака ви дава начин да побарате датуми во вашата веб-форма во HTML 5 . Датумот се собира со годината, месецот и денот, но без временска зона. Прелистувачот треба да прикаже календарски или друг уред за внесување контрола за датум за да им овозможи на корисниците да достават датуми.

INPUT Датум за поддршка на веб-прелистувач

Од 2018 година, само Opera 9 + го поддржува типот на датум INPUT со календар. Сите други прелистувачи прикажуваат поле за текст. Сеуште можете да го користите овој тип на внесување, само треба да потврдите дека содржината е датум со скрипта или CGI.

Влезни атрибути на INPUT

Глобални атрибути, атрибути на настани и атрибути на таг. Плус:

INPUT Датум на употреба

Стандардна влезна ознака:

< input type = "date" value = "2010-12-16;">

INPUT Датум Специјални белешки

Табелата за датум на внесување е поддржана само во Opera 9 + ако сакате календарот да се прикажува, но сеуште можете да го користите овој влезен тип и потврдете дека доставените податоци се датум. На тој начин, кога другите прелистувачи почнуваат да ја поддржуваат, вашите форми нема да мора да се менуваат.